Gedachtenishoek Oosterkerk Zwolle

Zwolle Oosterkerk Gedachtenishoek

Gedachtenishoek in de monumentale 19e eeuwse Oosterkerk te Zwolle

Uitgevoerd in de glasversmeltingstechniek.
Ontwerp en uitvoering: Annemiek Punt 2008

Oosterkerk
Bagijnesingel
Zwolle

Gedachtenishoek Oosterkerk Zwolle
Gedachtenishoek Oosterkerk Zwolle

Atelier – Galerie